icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори високог притиска тип 125 без и са блокадним вентилом

Регулатори високог притиска тип 125 без и са блокадним вентилом

Уградња и повезивање: Регулатори високог притиска тип 125 без и са блокадним вентилом представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска п2) до прикључка на регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом). Вентил има могућност прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска.

Импулсни вод (В2) служи да гас (притиска п2) доведе до прикључка на блокадном механизму. Затим, да при његовом порасту до пбл активира блокадни механизам. Регулатор са интегрисаним блокадним механизмом носи ознаку 125-БВ. Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Уградња регулатора могућа је у хоризонталном и вертикалном положају. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно (дато на цртежима).

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: