icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Апсорпциони одоризатор гаса тип 433, 434 и 435

Апсорпциони одоризатор гаса тип 433, 434 и 435

Апсорпциони одоризатор гаса тип 433, 434 и 435 при употреби природног гаса (који је без боје и мириса) у широкој потрошњи, обавезно је додавање гасу прописаних количина хемијских средстава карактеристичног мириса (одораната). Приликом цурења одорисаног гаса на местима евентуалних оштећења гасних инсталација, омогућава се знатно лакше откривање тих места, поправка и повећава степен безбедности.

Апсорпциони одоризатори тип: 433, 434, 435 су намењени за континуирано додавање природном гасу средства за одоризацију (одораната), сразмерно потрошњи гаса. Одорант карактеристичног мириса се меша са природним гасом у комори резервоара одоризатора, а излазним водом уводи у главну гасну струју иза регулационе клапне. Резервоар одоризатора се уграђује у посебан поџемни шахт са песком, да би се обезбедилоа приближно константна температура одоранта. Могућа је уградња резервоара наџемно у посебан суд са песком.

Уградња одоризатора изводи се преко прирубничког склопа регулационе клапне, који се заварује у склоп постојеће инсталације излазу из РС или МРС. Апсорпциони одоризатор гаса тип: 433, 434, 435 су намењени за радне притиске до 4 бар (на посебан захтев и до 3 12 бар) и за максималне протоке од 2000, 5000, 10000 См /х.

Нови тип апсорпционог одоризатора у потпуности одговара следећим захтевима:

1. ПРОПОРЦИОНАЛНО ДОЗИРАЊЕ ПРЕМА КОЛИЧИНИ

– уграђена је регулациона клапна која омогућава подешавање ∆п према потрошњи, односно протоку гаса;
– диференцијалног манометар за контролу и подешавање ∆п у главном гасном току омогућава правилно подешавање одоризатора за рад према тренутној потрошњи гаса.

2. ЈЕДНОСТАВНО РУКОВАЊЕ И ШТО МАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ

– сви елементи одоризатора су израђени од прохрома;
– заптивни елементи су изражени од тефлона;
– једноставна конструкција са лаким и безбедним приступом свим елементима одоризатора;
– руковање уређајем и подешавање лако и једноставно уз пуну безбедност.

3. ПОДЕЉЕНО ДОЗИРАЊЕ МОРА ДА СЕ ОЧИТА НА АПАРАТУ

– прецизан и једноставан нивоказ обезбеђује очитавање утрошка одоранта са тачношћу 0,1457кг;
– нивоказ израђен од прохрома без стаклених елемената и могућности цурења одоранта.

4. УПОТРЕБЉИВОСТ ЗА СВЕ ДОЗВОЉЕНЕ ТИПОВЕ ОДОРАНАТА

– конструкција одоризатора омогућава употребу основних група одораната (сулфида и тиола са температуром кључања <70°Ц).

5. ПОТПУНО ИСПАРАВАЊЕ ДОДАТНОГ СРЕДСТВА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ

– изолација резервоара, облик и површина испаравања одораната, омогућавају потпуно испаравање одоранта.

6. АПСОЛУТНА ЗАПТИВЕНОСТ УРЕЂАЈА

– сви спојеви одоризатора израђени су од нерђајућег челика (прохрома) са равним заптивањем;
– заптивни материјал – тефлон;
– запорни органи израђени од прохрома, заптивни елементи од тефлона.

Спецификације:

Gasteh.pro