icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Апсорпциони одоризатори гаса тип 431 и 432

Апсорпциони одоризатори гаса тип 431 и 432

Апсорпциони одоризатори гаса тип 431 и 432 гаса при употреби природног гаса (који је без боје и мириса) у широкој потрошњи, обавезно је додавање гасу прописаних количина хемијских средстава карактеристишног мириса (одораната). Приликом цурења одорисаног гаса на местима евентуалних оштећења гасних инсталација, омогућава се знатно лакше откривање тих места, поправка и повећава степен безбедности.

Апсорпциони одоризатори гаса су намењени за континуирано додавање природном гасу средства за одоризацију (одораната), сразмерно потрошњи гаса.

Одорант карактеристичног мириса се меша са природним гасом у комори резервоара одоризатора, а излазним водом уводи у главну гасну струју иза регулационе клапне. Резервоар одоризатора је температурно изолован и поставља се наџемно у кућицу у РС или МРС. Уградња одоризатора изводи се преко прирубничког склопа регулационе клапне, који се заварује у склоп постојеће инсталације излазу из РС или МРС. Апсорпциони одоризатор гаса тип: 431 и тип: 432 су намењени за радне притиске до 4 бар (на посебан захтев и до 3 3 12 бар).

Максимални проток за тип: 431 је 100См /х, док за тип: 432 износи 500 См /х.

Спецификације:

Gasteh.pro