icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Електрични испаривач тип 423/Е

Електрични испаривач тип 423/Е

Електрични испаривач тип 423/Е се користи за форсирано испаравање и догревање течног нафтног гаса (ТНГ-а) кога чини мешавина пропан-бутан гаса. Течна фаза ТНГ-а улази у испаривач са просечном температуром од 10 °Ц (зависно од температуре околине) где испарава у гасну фазу на 30 – 40 °Ц. Овако загрејан гас је спреман за редукцију на радни притисак и транспорт цевима до потрошача. Загревање гаса се врши електричним грејачима у Еџ изведби а као медијум за пренос топлоте користи се најчешће вода са додатком средства за снижавање температуре смрзавање до -30 °Ц.

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ИСПАРИВАЧА

Уз сваки испаривач се испоручује електрокомандни орман, са кога се врши управљање и наџор рада испаривача. Орман се инсталира на прописној удаљености, ван зоне опасности. Каблови до мерне опреме и потрошача се воде поџемно, а сва повезивања се врше у прикључним и разводним кутијама Орман је лимени, у заштити ИП55. Стандардно се изводи за монтажу на зид, а постоји могућност изведбе као самостојећи. У њега се уграђује сва неопходна регулациона и склопна опрема, фиксирањем на ДИН шине. Сигнални елементи и прекидачи се монтирају на врата ормана, а каблови се уводе са доње стране, кроз стезне уводнике. Сваки орман се снабдева адекватном електро шемом.

Сепцификације:

Gasteh.pro