Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Електрични испаривач тип 423/Е

Електрични испаривач тип 423/Е

Електрични испаривач тип 423/Е се користи за форсирано испаравање и догревање течног нафтног гаса (ТНГ-а) кога чини мешавина пропан-бутан гаса. Течна фаза ТНГ-а улази у испаривач са просечном температуром од 10 °Ц (зависно од температуре околине) где испарава у гасну фазу на 30 – 40 °Ц. Овако загрејан гас је спреман за редукцију на радни притисак и транспорт цевима до потрошача. Загревање гаса се врши електричним грејачима у Еџ изведби а као медијум за пренос топлоте користи се најчешће вода са додатком средства за снижавање температуре смрзавање до -30 °Ц.

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ИСПАРИВАЧА

Уз сваки испаривач се испоручује електрокомандни орман, са кога се врши управљање и наџор рада испаривача. Орман се инсталира на прописној удаљености, ван зоне опасности. Каблови до мерне опреме и потрошача се воде поџемно, а сва повезивања се врше у прикључним и разводним кутијама Орман је лимени, у заштити ИП55. Стандардно се изводи за монтажу на зид, а постоји могућност изведбе као самостојећи. У њега се уграђује сва неопходна регулациона и склопна опрема, фиксирањем на ДИН шине. Сигнални елементи и прекидачи се монтирају на врата ормана, а каблови се уводе са доње стране, кроз стезне уводнике. Сваки орман се снабдева адекватном електро шемом.

Сепцификације:

Gasteh.pro