icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Испаривач на топлу воду тип 424/ТВ

Испаривач на топлу воду тип 424/ТВ

Испаривач на топлу воду тип 424/ТВ се користи за форсирано испаравање и догревање течног нафтног гаса (ТНГ – а) кога чини мешавина пропан – бутан гаса. Течна фаза ТНГ – а улази у испаривач са просечном температуром од 10 °Ц (зависно од температуре околине) где испарава у гасну фазу на 30 – 40 °Ц. Овако загрејан гас је спреман за редукцију на радни притисак и транспорт цевима до потрошача. Загревање гаса се врши у топлом сиситему 90/70 ° Ц (топлотни испаривач) или воденом паром ниског притиска надпритисак 0.5 бар (параводни испаривач).

ОПИС РАДА

Испаривач чине три основна подсклопа (ПС):

– гасни суд (ПС I)
– суд грејног медијума (ПС II)
– електрокомандни орман (ПС III)

Спецификације:

Gasteh.pro