Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Испаривач на топлу воду тип 424/ТВ

Испаривач на топлу воду тип 424/ТВ

Испаривач на топлу воду тип 424/ТВ се користи за форсирано испаравање и догревање течног нафтног гаса (ТНГ – а) кога чини мешавина пропан – бутан гаса. Течна фаза ТНГ – а улази у испаривач са просечном температуром од 10 °Ц (зависно од температуре околине) где испарава у гасну фазу на 30 – 40 °Ц. Овако загрејан гас је спреман за редукцију на радни притисак и транспорт цевима до потрошача. Загревање гаса се врши у топлом сиситему 90/70 ° Ц (топлотни испаривач) или воденом паром ниског притиска надпритисак 0.5 бар (параводни испаривач).

ОПИС РАДА

Испаривач чине три основна подсклопа (ПС):

– гасни суд (ПС I)
– суд грејног медијума (ПС II)
– електрокомандни орман (ПС III)

Спецификације:

Gasteh.pro