icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Мали и пилот регулатор притиска гаса тип 114 Регулатор притиска гаса тип 114 представља регулатор високог притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (p1) у оквиру регулационе 2 групе (РГ) независно од промене улазног притиска  (p2)  и протока. Преко импулсног вода доводи

Регулатор високог притиска гаса тип 113 – Мали и пилот регулатори Регулатор високог притиска гаса тип 113 представља регулатор високог притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока.

Мали и пилот регулатори - регулатор притиска гаса тип 112 Регулатор притиска гаса тип 112 представља регулатор средњег притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Регулатор је предвиђен