icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатор притиска гаса тип 112

Мали и пилот регулатори – регулатор притиска гаса тип 112

Регулатор притиска гаса тип 112 представља регулатор средњег притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока.

Регулатор је предвиђен за средње притиске до 19 бар. Улазни и излазни прикључак је изведен као навојни. Приликом подешавања притиска опруге исти се очитава на манометру монтираном на телу регулатора. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Стандардно се израђује са смером уласка гаса са десна на лево (приказано на цртежу). Регулатор притиска тип 112 у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) се налази у отвореном положају тј. сила опруге преко мембранског склопа л узенгље потиск л4е тм у отворени положај.

Пуштањем гаса у инсталацију, улазни притисак гаса пролази кроз дизну и делује на горњу страну мембране савлађујући силу опруге, притварајући регулатор до изједначења притиска у излазном воду (п2) са задатим излазним притиском. Порастом притиска (п2) изнад задатог, сила изнад мембране расте савлађујући силу опруге и затвара регулатор, трн належе на седиште. Пад притиска у Излазном воду довод до поновног отварања регулатора и обављања његове функције – одржавање излазног притиска (п2) константним. Сила опруге се задаје и подешава притезањем илл отпуштањем регулационог вијка.

Мембрана (7а) је пробушена и не учествује у регулацији притиска.

Спецификације: