icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА ГАСА ТИП 113

Регулатор високог притиска гаса тип 113 – Мали и пилот регулатори

Регулатор високог притиска гаса тип 113 представља регулатор високог притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Регулатор је предвиђен за високе притиске до 100 бар. Улазни и излазни прикључак је изведен као навојни. Приликом подешавања притиска опруге исти се очитава на манометру монтираном на телу регулатора. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Стандардно се израђује са смером уласка гаса са десна на лево (приказано на цртежу).

Регулатор високог притиска гаса тип 113 у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) се налази у отвореном положају тј. сила опруге преко мембранског склопа потискује трн у отворени положај. Пуштањем гаса у инсталацију, улазни притисак гаса пролази кроз дизну и делује на горњу страну мембране (клипа) 8 савлађујући силу опруге, притварајући регулатор до изједначења притиска у излазном воду (п2) са задатим излазним притиском. Порастом притиска (п2) изнад задатог, сила изнад мембране (клипа) расте савлађујићи силу опруге и затвара регулатор, трн належе на седиште. Пад притиска у излазном воду доводи до поновног отварања регулатора и обављања његове функције – одражавање излазног притиска (п2) константним. Сила опруге се задаје и подешава притезањем или отпуштањем регулационог завртња. Мембрана је пробушена и не учествује у регулацији.

Спецификације: