icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

Производи

Производи

Г100 - Регулациона опрема и уређаји

СЕРИЈА 110 МАЛИ И ПИЛОТ РЕГУЛАТОРИ

МАЛИ И ПИЛОТ РЕГУЛАТОРИ

СЕРИЈА 120 РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА ДИРЕКТНОГ ДЕЈСТВА
СЕРИЈА 130 РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА ЗА НИСКЕ И СРЕДЊЕ ПРИТИСКЕ
СЕРИЈА 140 РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА СА ПИЛОТОМ, ЗА ВИСОКЕ ПРИТИСКЕ

Г200 - Сигурносна опрема и уређаји

СЕРИЈА 210 СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ – ОПРУЖНИ

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ – ОПРУЖНИ

СЕРИЈА 220 СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ПИЛОТНИ
СЕРИЈА 230 СИГУРНОСНО ПРЕКИДНИ (БЛОКАДНИ) ВЕНТИЛИ

СИГУРНОСНО ПРЕКИДНИ (БЛОКАДНИ) ВЕНТИЛИ

СЕРИЈА 240 ПРЕКРЕТНИ УРЕЂАЈИ ЗА ВЕНТИЛЕ СИГУРНОСТИ (РАЗВОДНЕ ГЛАВЕ)

ПРЕКРЕТНИ УРЕЂАЈИ ЗА ВЕНТИЛЕ СИГУРНОСТИ (РАЗВОДНЕ ГЛАВЕ)

Г300 - Запорна арматура

СЕРИЈА 320 РАВНИ ЗАПОРНИ, РУЧНИ РЕГУЛАЦИОНИ, ЗАПОРНО НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ
СЕРИЈА 330 ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ
СЕРИЈА 340 ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ
СЕРИЈА 350 НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ

НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ

СЕРИЈА 360 НЕПОВРАТНЕ КЛАПНЕ
СЕРИЈА 370 АРМАТУРА КОНТРОЛНИХ УРЕЂАЈА И ОСТАЛА ЗАПОРНА АРМАТУРА

Г400 - Процесна опрема

Г500 - Цевни спојеви - Фитинзи

СЕРИЈА 510 ИЗОЛАЦИОНИ ЦЕВНИ СПОЈЕВИ

Г700 – двоињекторски вентури мешач ТНГ / ваздух

СЕРИЈА 750 ДВОИЊЕКТОРСКИ ВЕНТУРИ МЕШАЧ

ДВОИЊЕКТОРСКИ ВЕНТУРИ МЕШАЧ

Г800 - Електроопрема

СЕРИЈА 810 ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈАЧ
СЕРИЈА 820 ТЕРМОСТАТ

Г900 - Млазнице за воду

Угаона млазница

Нови производи

НОВИ ПРОИЗВОДИ